طرح ها

زُچ اثر مرکب

زُچ پلتفرم جامع تامین و مدیریت مالی صنعت احداث است. این مجموعه بازوی تامین مالی شرکت های بزرگ صنعت احداث بوده و به پشتوانه تجربه 22 سال فعالیت درخشان در صنعت احداث ( به عنوان توسعه دهنده و سازنده) برنامه عملیاتی خود را جهت ایجاد پلتفرم متمرکز ابزار های مالی صنعت احداث آغاز کرده است.

همکاران ما

آیا سوالی دارید؟

ما به شما کمک خواهیم کرد تا شغل و رشد خود را افزایش دهید.
امروز با ما تماس بگیرید