طرح های فعال

برج بیمارستان غرب تهران

6.15%

80,000,000 ریال

برآورد سود علی الحساب یکساله :

36%

دوره سرمایه‌گذاری :

12 ماهه

مبلغ هدف :

80,000,000 ریال

دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت

طرح های در آستانه انتشار

برج بیمارستان غرب تهران

6.15%

80,000,000 ریال

برآورد سود علی الحساب یکساله :

36%

دوره سرمایه‌گذاری :

12 ماهه

مبلغ هدف :

80,000,000 ریال

دارای ضمانت نامه تعهد پرداخت

طرح های موفق

طرح های ناموفق

آیا سوالی دارید؟

ما به شما کمک خواهیم کرد تا شغل و رشد خود را افزایش دهید.
امروز با ما تماس بگیرید