تامین مالی جمعی چیست؟

تامین مالی جمعی چیست؟

تامین مالی جمعی چیست؟

در سالهای اخیر تامین مالی جمعی (کراد فاندینگ crowdfunding) یک منبع جایگزین ارزشمند برای سرمایه گذارانی است.

این یک پدیده در حال ظهور به عنوان یک مکانیسم مالی جدید در کنار روشهای سرمایه گذاری سنتی پدیدار شده است و کارآفرینان و سازندگانی از این طریق می توانند ایده های خود را در صورت عدم وجود منابع مالی سنتی از قبیل بانک ها و صندوق های تامین سرمایه، اجرا و پیاده سازی کنند .

کارآفرینان برای تامین سرمایه هدف خود، تامین مالی جمعی را جایگزین دریافت وام به شیوه سنتی کرده اند. کرادفاندینگ به فرآیند جمع آوری پول و تامین سرمایه یک پروژه یا محصول آنلاین بصورت خرد گفته می شود .

تامین مالی جمعی یک راه جدید تامین سرمایه برای پروژه های جدید و طرح های نوآورانه و کسب و کارهای بزرگ و کوچک است.  

 

هستی زرگر مرندی

دیدگاه کاربران

    نظری ثبت نشده است

ثبت دیدگاه

آیا سوالی دارید؟

ما به شما کمک خواهیم کرد تا شغل و رشد خود را افزایش دهید.
امروز با ما تماس بگیرید